Dtrx - lettere utpakking av filer i terminal

Dtrx - lettere utpakking av filer i terminal