Installer ufraw.

###.PNG for i in *.CR2; do ufraw-batch $i –out-type=png –output $i.png; done;


###.JPEG for i in *.CR2; do ufraw-batch $i –out-type=jpeg –output $i.jpg; done;


###Problemer? ufraw har noen ganger litt problemer med at bildet blir dratt. Da kan man bruke programmet dcraw istedenfor.

for i in *.CR2; do dcraw -c -q 3 -a -w -H 5 -b 5 $i | cjpeg -quality 100 > $i.jpg; done

Dette fungerer forøvrig med så og si alle bildeformater. Bare bytt ut *.CR2 med formatet ditt.